WSPÓLNOTA PRZYMIERZA RODZIN – MAMRE

Kim jesteśmy?
Jesteśmy wspólnotą uczniów Chrystusa, którzy pociągnięci łaską pozwalają się Chrystusowi zgromadzić w nową rodzinę Jezusa, zasłuchaną w Jego Słowo, gotową pełnić wolę Bożą według tego, co Pan powiedział: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką” (Mk 3,34n).
 
Nasz charyzmat:Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” pragnie nieustannie otwierać się na przychodzenie Boga, pragnie gościć Go u siebie na wzór Abrahama obozującego pod dębami Mamre (Rdz 18). Do charyzmatu Wspólnoty należy słuchanie Bożych obietnic i pielgrzymowanie według jego wskazówek. Wspólnota otwiera się na Boże prowadzenie przez codzienne zasłuchanie w Słowo Boże w liturgii i podczas lektury Pisma Św., a także przez przyjmowanie z wiarą słowa prorockiego, które dochodzi do niej przez charyzmatycznych proroków Kościoła i Wspólnoty. Owo poddawanie się wciąż Bożemu prowadzeniu jest istotna cechą Wspólnoty i określa charakter jej życia i działania.
 
Co robimy?
Co dwa tygodnie spotykamy się na tzw. małej grupie. Mała grupa jako podstawowa wspólnota pod kierownictwem animatora jest miejscem słuchania Słowa Bożego, modlitwy i dzielenia się świadectwem życia oraz budowania więzi braterskich przez wzajemne wsparcie i służbę w miłości.
W każdą trzecią środę miesiąca po mszy św. o godzinie 18:00 prowadzimy parafialną adorację Najświętszego Sakramentu.
Bierzemy udział w spotkaniach ewangelizacyjnych Wspólnoty w Częstochowie i okolicach. Organizujemy wyjazdy na wybrane spotkania ( http://mamre.pl/Strona/kalendarium )
 
Chcesz się z nami skontaktować?
Michał tel. 696-557-809