Wielkanoc 22 kwietnia 2011

Kochani!

Staję przed Wami, by przypominać nieustannie o miłości naszego Boga. Śmierć Jezusa Chrystusa i Jego Zmartwychwstanie otworzyły nam drogę do szczęścia doczesnego i wiecznego, a Jego otwarte Serce rozlewa zdroje łask. Wierzyć to przylgnąć do Boga, to tak po dziecięcemu przytulić się do Niego wiedząc, że nikogo nie odtrąci, a na pewno wspomoże  i ubogaci najlepszymi dobrami.

Bardzo Was zachęcam do korzystania z darów Bożych, by godnie żyć i napełniać się pokojem i radością.

W naszej parafii dzieje się wiele dobrego, ale też i wiele wyzwań stoi przed nami. Udział w niedzielnej liturgii pozostawia wiele do życzenia i dlatego wciąż potrzeba świadków wiary, którzy swoim przykładem zachęcą do ufnego zbliżania się do Chrystusa. Nasz Pan zaprasza i czeka! Cieszę się, że 30 mężczyzn włączyło się do Zakonu Rycerzy Kolumba( a czekamy na innych), by trwać przy Bogu i Jego nauce, przy Kościele i Jego Pasterzach. Cztery filary na których opiera się Zakon to: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm, a w działaniu to pomoc duchowa i charytatywna dla potrzebujących wsparcia. Pokażą się nasi Rycerze w najbliższym czasie w  podejmowanych inicjatywach.

Grupa Odnowy w Duchu Świętym gromadzi się w środy, by przez rozważanie Słowa Bożego oraz modlitwę dziękczynienia i prośby pomnażać duchowe dobro Kościoła, także naszego, parafialnego.

Cieszy też liczna grupa modlących się na różańcu. Z Maryją zbliżają się do Jezusa zanurzając w modlitwie sprawy osobiste, rodzinne parafialne i inne. T wielkie duchowe bogactwo!

W Klubie Poszukiwaczy Zaginionej Prawdy zgłębiamy różne tematy, które niepokoją sumienia i wymagają wyjaśnień. Szukamy rzetelne wiedzy, by przeciwstawić się dość powszechnej dzisiaj ignorancji religijnej, prowadzącej do niepotrzebnych rozdrażnień i konfliktów.

1 maja przeżyjemy wielkie wydarzenie, beatyfikację Jana Pawła II. Zostanie przypomniany w swoich działaniach, ale nade wszystko w duchowej i intelektualnej spuściźnie, która jest wyzwaniem do nowych przemyśleń. Przez Jego wstawiennictwo módlmy się nie tylko we własnych intencjach, ale za „Kościół, który jest w Łodzi”.

Pochylam się ze czcią przed Wami, Kochani, aby powiedzieć dziękuję za to, że jesteście i życzyć na Święta Wielkanocne 2011 r. dużo miłości, światła i nadziei na szczęśliwą przyszłość od Zmartwychwstałego, zwycięskiego Jezusa, naszego Przyjaciela. Niech Pan będzie zawsze z Wami.

Wasz Proboszcz

ks. Edward Wieczorek