Spotkanie opłatkowe Żywej Róży 2016

Stalo się już tradycją, że na początku nowego roku, na swoim opłatku, spotykają się członkowie Kół Żywego Różańca w naszej Parafii. Po eucharystii, pod przewodnictwem opiekuna Kół Różańcowych, Ks. Andrzeja Szymańca, członkowie udali się do dolnego kościoła. Przy odświętnie ubranym stole, obok członków Żywego Różańca, miejsca zajęli wszyscy księża pracujący w naszej wspólnocie z Ks. Proboszczem na czele. W swoich życzeniach do ogółu zebranych, Ks. Proboszcz podkreślał ogromną wagę modlitwy różańcowej i rolę tej wspólnoty w naszej Parafii. Wskazał na potrzebę utożsamiania się z ta społecznością i jej integrację. We wzajemnych życzeniach przeważały życzenia zdrowia. Szczęść Boże!

Tekst i foto: MARKADA