Przeniesienie figury Matki Boskiej cz 1

W poniedziałek 3 czerwca br, rozpoczęły się przed świątynią prace związanie z przeniesieniem figury Matki Boskiej. Pierwszy etap prac związany był ze zdjęciem figury. Nie są to łatwe prace, gdyż muszą być wykonywane z delikatnością aby nie uszkodzić figury przy jednoczesnej wadze posągu – ponad 300 kg. Ze względu na specyfikę nie można było użyć ciężkiego sprzętu a wszystkie prace wykonywane są ręcznie. Ale udało się. Figura w godzinach południowych została oddzielona od cokołu i przetransportowana na tył za świątynią, gdzie będzie jej docelowe miejsce. Przed zamontowaniem, cała figura zostanie poddana gruntownemu czyszczeniu i uzupełnieniu ubytków. W miejscu dotychczasowym figury Matki Boskiej, na obniżonym cokole, stanie odrestaurowany krzyż. 

Tekst i foto: MARKADA