Podziękowanie za niedzielę ewangelizacyjną

Dziękujemy Panu Bogu za dar niedzieli 3 marca b.r i  Wspólnocie  „Zawierzenie” za przygotowanie i  poprowadzenie EWANGELIZACJI  w naszej Parafii. Za wspólną modlitwę, śpiew i piękne świadectwa życia. Za to, że zechcieli poświęcić swój czas i podzielić z nami radością życia w Duchu Świętym. Ufamy, że to spotkanie umocni naszą wiarę i otworzy nas na działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Zachęci do odkrywania  darów jakimi obdarza nas Duch Święty  i przybliży do Pana Boga. Dziś modlitwą  naszej wspólnoty ogarnialiśmy drogich gości, by w ten sposób wyrazić im naszą wdzięczność.

                                                                                              Chwała Panu!!

Tekst: MARZANNA