Pierwsza rocznica Różańca do Granic

Mała wioska o nazwie Jasienica Górna położona na granicy z Republiką Czeską w minioną sobotę 6 października, była centrum modlitwy za Polską, o odnowę moralną narodu polskiego, za kapłanów i osoby konsekrowane, o pokój w Ojczyźnie, rodzinach w sercach. Z inicjatywy księdza Proboszcza Jacka Chromniaka obchodziliśmy tą szczególną rocznicę wielkiego dzieła jakim był w ubiegłym roku Różaniec do Granic. Dzieło modlitewne, które w naszej ojczyźnie zgromadziło miliony osób, które z różańcem w ręku, od Bałtyku po Tatry, od Bugu do Odry modliło się za Polskę. Potężnym łańcuchem różańcowym opleciono naszą Ojczyznę niczym mur warowny.  To dzieło modlitewne znalazło naśladowców w Irlandii, Stanach Zjednoczonych czy Australii. Ta iskra, która wyszła rok temu z naszej ziemi w minioną sobotę znalazła kontynuatorów.  Bez wsparcia medialnego, bez pomocy sponsorów w tej niewielkiej miejscowości zebrali się wierni aby tak jak przed rokiem, z różańcem w ręku paść na kolana przed swoją Matką i Królową – Maryją. Z naszej Parafii, o godzinie 5.30 wyruszył bus wypełniony tymi, dla których Polska, pokój, wiara, nadzieja nie są tylko pustymi słowami ze słownika. Matka Boska sprzyjała, zapewniła nam doskonałą pogodę, wspaniałą atmosferę. Organizacji tego przedsięwzięcia, jako jedynego w Polsce, mogli by pozazdrościć najlepsi. Społeczność lokalna Jasienicy Górnej stanęła na wysokości zadania. Perfekcyjnie przygotowany ołtarz polowy na boisku, agapa, i docelowe miejsce modlitwy tuż przy granicy ukazuje nam przybyłym, jako wspólnotę o wielkim sercu. Sercu otwartym na bliźniego i przede wszystkim na Boga. Adoracja w małym, ale bardzo pięknym kościele pw. Św. Mikołaja w Jasienicy Górnej, pozostanie na długo w pamięci tych, którzy w niej uczestniczyli. Dzieło modlitewne Różaniec do Granic nie zakończył się w ubiegłym roku. Dzięki takim ludziom, jest ono kontynuowane i będzie kontynuowane, jak zapewniał ks. Jacek Chromniak z Jasienicy Górnej. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że uczestniczyliśmy w tym dziele. Zapewniamy o naszej modlitwie i dalszym uczestnictwie. Szczęść Boże!

Tekst i foto: MARKADA