O duchowości ignacjańskiej

Ojciec Alkeksander Jacyniak sj – spotkanie w niedziele 27.11.2011 o godzinie 18:00.

O 18:00 msza święta, o 19:00 spotkanie z ojcem Jacyniakiem (sj).

Duchowość ignacjańska jest swoistą formą przeżywania duchowości chrześcijańskiej wg linii percepcji ukształtowanej przez dzieło Loyoli „Exercitia spiritualia”.  Wśród głównych imperatywów i motywów duchowości ignacjańskiej odnajdziemy doświadczenie Mesjasza wzywającego do osobistego i całkowitego zjednoczenia z Jezusem i Jego drogą oraz do służby Jemu dla wsparcia dzieła zbawienia.

ks. Aleksander Jacyniak sj

 

ks. Aleksander Jacyniak sj, ur. 17 V 1959 w Staniewie k. Kętrzyna. W 1985 święcenia kapłańskie; absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, Instytut Teologii Duchowości (1990); w 2009 doktorat.

1978-1980 w nowicjacie Towarzystwa Jezusowego w Kaliszu. Od 1978 związany z Ruchem Światło Życie, kolporter niezależnych wydawnictw KSS KOR i ROPCiO. 1980-1982 studia na Wydz. Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Po 13 XII 1981 uczestnik marszów i wieców protestacyjnych. 1982-1985 studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. 1985-1988 w klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu; celebrans Mszy za Ojczyznę, współinicjator i opiekun Duszpasterstwa Służby Zdrowia, współpracownik Duszpasterstwa Młodych oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizator Dni Kultury Chrześcijańskiej i prelekcji w kaliskim KIK; współorganizator pomocy dla represjonowanych, także dokumentował represje; współpracował z podziemiem kaliskim (m.in. w kontakcie z Antonim Pietkiewiczem i Elżbietą Wojciechowską), przechowywał i pomagał w kolportażu wydawnictw podziemnych; przesłuchiwany w KW MO w Kaliszu.

1990-1993 dyr. domu rekolekcyjnego Centrum Formacji Duchowej w Gdyni, 1994-2005 dyr. Domu Formacji Duchowej w Kaliszu, 1995-2004 przełożony (superior) kaliskiej wspólnoty ojców i braci jezuitów. 1998-2004 kustosz nowo powstałego Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu. 2004-2005 Delegat Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej ds. Koronacji Obrazu Matki Bożej Trybunalskiej. Od 2006 w Kolegium Jezuitów w Warszawie. Pełni m.in. funkcje: wykładowcy teologii duchowości na Papieskim Wydz. Teologicznym Collegium Bobolanum w Warszawie oraz w Instytucie Teologiczno-Katechetycznym w Gródku Podolskim na Ukrainie, dyr. Biura Misyjnego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej, kustosza Muzeum im. Andrzeja Boboli. Autor wielu książek, m.in. Ze świętym Józefem na przełomie tysiącleci (2002), Antykryzysowy poradnik biblijny. Refleksje na trudny czas (2010), Zrozumieć bliźniego. Ignacjańska złota reguła porozumienia i dialogu i jej rola w ćwiczeniach duchowych i w kierownictwie duchowym (2010). Laureat Złotej dziesiątki Konkursu Kaliszanin Roku 2001, Zasłużony dla Miasta Kalisza, Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sezonie 2001-2006.

(za Encyklopedia Solidarności)