Nie Święci Garnki Lepią…

Nie Święci Garnki Lepią, pod takim hasłem grupa dzieci z naszej Parafii, w ramach programu Pani Mari Kaczorowskiej, wyjechała na ziemię łowicką. W programie wyjazdu było Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich w Sromowie. Dzieci zobaczyły tu własnoręcznie wykonane lipowe rzeźby, kolorowe wycinanki, pająki, obrazy oraz hafty.Znajduje się tu ponad 400 figurek (większość ruchoma) pokazująca święta religijne, sceny z życia łowickiej wsi.Wykonane zostały również postacie z historii naszego kraju jak i ze sportu. Dodatkowo w dwóch pawilonach można oglądać ponad 30 zaprzęgów konnych z okolic Łowicza. Kolejnym punktem wyjazdu był Skansen Wsi Łowickiej w Maurzycach. Stare zagrody, stodoły, lamusy, brogi, wiejska szkoła, kuźnia, karczma, wiatrak, strażacka remiza i kościółek z Wysokienic rozmieszczono w dwóch zespołach tak, aby pokazać dwa typy układów przestrzennych wsi. Starsza osada to typ owalnicy – zagrody ustawione są wokół centralnego placu. W układzie drugiego typu, tzw. ulicówce, domy stoją wzdłuż drogi.
Wnętrza domów mieszkalnych wyposażono w oryginalne sprzęty, meble i narzędzia. W jednej z izb odtworzono pracownię wycinankarki (dekorowanie wycinankami wnętrz domów było dawniej łowicką specjalnością). W innym pomieszczeniu można prześledzić etapy obróbki lnu i poznać technikę tkania samodziałów. Ciekawie prezentuje się kolekcja wiejskich wozów. Po tak intensywnym zwiedzaniu głód dzieci został zaspokojony w pobliskiej karczmie. Po napełnieniu żołądków, dzieciarnia udała się na zapowiedziane warsztaty garncarskie. To niezapomniane doznanie pozostanie na długo w dziecięcych pamięciach a w drodze powrotnej, wszyscy uczestnicy deklarowali swój udział w kolejnych wyjazdach. Wielkie słowa podziękowania dla Pani Marii Kaczorowskiej za perfekcyjne zorganizowanie wyjazdu, choć choroba uniemożliwiła osobisty udział w wyjeździe. 

Tekst i foto: MARKADA