Naprawa elewacji plebanii

Ząb czasu oraz czynniki atmosferyczne były przyczyną uszkodzenia fragmentu elewacji plebanii od strony ul. Przędzalnianej. Odstający fragment tynku zagrażał przechodniom. Do naprawy niezbędny był podnośnik i … sprawne ręce pracowników. 

Tekst i foto: MARKADA