Krzyż przy kładce

Pod opieką naszej Parafii jest krzyż znajdujący się przy kładce na ul. Tuwima. Podczas prac związanych z remontem ul. Tuwima i Nowowęglowej, teren wokół krzyża wymagał również modernizacji. Położona została kostka i schody umożliwiające dojście do krzyża.

Tekst i foto: MARKADA