Kancelaria parafialna jest czynna


od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 i 15:30-17:00.
W soboty od 9:00 do 10:00.

W okresie urlopowym od 1.07 do 31.08 – kancelaria czynna w godzinach 15.30 – 17.00. W soboty – nieczynna.

telefon: 42 674 35 72


Dokumenty potrzebne do załatwienia:

Sakramentu Chrztu św.

  • metryka urodzenia dziecka,
  • świadectwo ślubu rodziców,
  • zaświadczenia o rodzicach chrzestnych(z parafii zamieszkania), że są wierzący i praktykujący.

Sakramentu małżeństwa

  • dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport),
  • akt chrztu z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego”(nie starszy niż pół roku),
  • zaświadczenia o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej.

Zgłosić się należy nie później niż na trzy miesiące przed planowanym ślubem.

Pogrzebu

  • akt zgonu( do wglądu),
  • kartkę z cmentarza o terminie ceremonii,
  • ewentualnie poświadczenie przyjęcia sakramentów przed śmiercią.

Konto parafii:

BANK PEKAO S.A.     Nr   74 1240 3073 1111 0010 4357 9151