Jasełka 2020

Wieczorem, po wieczornej Eucharystii w naszym Kościele została wystawiona Jasełka. W role biblijne wcielili się nauczyciele i wychowawcy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr. H. Jordana z ulicy Tkackiej z dyr. Władysławem Woźniakiem na czele. Zebrani gromkimi brawami nagrodzili występ co było najlepszym świadectwem uznania za trud jaki nauczyciele włożyli w przygotowanie jasełki. Serdecznie dziękujemy.

Tekst i foto: MARKADA