Witaj Gość 

Pokaż/ukryj nagłówek

Witaj Gościu, pisanie na forum wymaga rejestracji.

Strony: [1]
Autor Temat:Orędzia z nieba na czasy ostateczne - WAŻNE!!!!
Hieronim-
Kubiak
Nowy
Posty: 8
Post Orędzia z nieba na czasy ostateczne - WAŻNE!!!!
w: July 1, 2018, 17:49

Żyjemy w czasach ostatecznych. To widać i tylko ślepy tego nie zauważa a głuchy nie usłyszy. Postanowiłem zamieszczać dla dobra wszystkich przekazy z nieba na czasy ostateczne. To czy ktoś uwierzy czy wrzuci to do kosza to sprawa indywidualna. jednak proszę przeczytać przemyśleć przeanalizować i podjąć właściwą decyzję. Dziś pierwszy przekaz:
15 czerwca  2018 r. godz. 7:09.
Jezus Chrystus.
Jam Jest Jezus Chrystus, Syn Boży, Druga Osoba Trójcy Świętej. Kochane, słodkie dzieci światłości, kocham was niezmiernie. Synu, chcę, abyś o wiele bardziej Mi ufał, otwierał się o wiele bardziej na Moje w tobie działanie.
Zauważcie o dziatki wysoką aktywność demonów, one w tym czasie bardzo się spieszą ze swoim działaniem, bo chcą zwabić do swoich sideł wszelkie nieuważne ofiary. Złe duchy ukrywają, maskują swoje działanie pod płaszczem pozornego dobra i pokory. Demon stosuje swoje stare sztuczki, hipnozę i znieczulenie demoniczne. Żaden człowiek nie zauważy o własnych siłach jego, demonicznego działania z powodu odurzenia duchowego.
Kto z was o Moje kochane dzieci tak naprawdę się modli? Kto czyni to sercem i duszą? Nie chodzi mi o ilość wypowiedzianych słów, lecz o to, jakie serce i starania przykładasz do rozmowy ze Mną, swoim Bogiem. Nadszedł czas, kiedy demony nie będą pozwalały wam spokojnie się modlić. Kto się nie zabezpieczy duchowo, kto nie poprosi Aniołów o pomoc i osłonę miejsca modlitwy, ten będzie mieć wielkie trudności z samą modlitwą, a zwłaszcza na skoncentrowaniu się na jej treści.
Kto modli się codziennie całym, czterema częściami Różańca Świętego, ten nie będzie mieć na sobie tak silnego działania złego ducha i w związku z odmawianą tą modlitwą, nie będzie mógł zbyt mocno przeszkadzać.
Chcę, aby każdy, kto będzie odmawiał Święty Różaniec, czynił to w wewnętrznym skupieniu. Chcę, aby każdy stosował, choć minimalne rozważania Różańcowe, bo to sprzyja skupieniu i niezwykle upokarza demona. Kto się nie modli, lub modli niewiele, zły duch będzie czynić wszystko, aby uniemożliwić takiej osobie jakąkolwiek modlitwę, a w najlepszym stopniu uczynić katorgę z powodu jej odmawiania.
Pragnę, abyście prosili swojego własnego Anioła Stróża i inne Anioły z wszystkich Chórów Anielskich o pomoc, by osłoniły sobą i swoim działaniem miejsce waszej modlitwy, pracy, itp. Poproście ich, aby oślepiły Bożym Blaskiem demony tak, aby zmuszone były odejść, odstąpić, zaprzestać swojego działania. Proście o pomoc i działanie Ducha Świętego, przez pośrednictwo i wydatną pomoc Mojej Świętej Mamy. Zauważcie o drogie dziatki, że sam fakt, iż człowiek może się w ogóle modlić, jest wielką Łaską i pociechą Ducha Świętego. To On przez was i w was się modli, pomóżcie więc Mu, w was działać i nie stawiajcie żadnych przeszkód.
Cokolwiek czynicie, cokolwiek chcecie załatwić, nie szamoczcie się sami we własnej bezsilności, bo w ten sposób niewiele uczynicie. Zawsze zapraszajcie Ducha Świętego i Moją Świętą, Ukochaną Mamę, a także Aniołów do pomocy i asystencji waszego działania. Złe duchy będą starały się wam coraz bardziej przeszkadzać, zwłaszcza w realizacji wszelkiego dobra, każdej dobrej, pozytywnej inicjatywy.
Chcąc cokolwiek załatwić, chcąc dokonać ważnych, dobrych i udanych zakupów np. dom, samochód, urządzenia AGD, itp. zechciejcie prosić Boga o pomoc, o ile się taka wasza prośba nie sprzeciwia Woli Bożej, aby Święci Aniołowie pomogli dokonać dobrego wyboru, osłoniły was i wasze działanie od szkodzenia wam, obecności, złego ducha. Proście Boga i Aniołów, aby pomogli odkryć pułapkę, podstęp, złowrogie działanie ludzi i demonów, by pomogli odkryć, zniwelować oszustwo, kradzież, a nade wszystko uniemożliwić wszelkie złe działanie. Proście Bożych pomocników, a nade wszystko Moją Świętą Mamę, w załatwianiu wszelkich sporów, niesnasek, a także wszelkich spraw sądowych.
Z Bożą pomocą, o ile się to nie sprzeciwi Woli i Myśli Bożej, możecie załatwić sprawę, doprowadzić ją do szczęśliwego dla was zakończenia. Ilu z was to robi? Nie szamoczcie się sami w waszej bezsilności, lecz zawsze we wszystkim proście całe Niebo o niezbędną pomoc, a po wszystkim nie zapomnijcie o niezbędnej wdzięczności, o podziękowaniu za dotychczasową pomoc i opiekę.
Nadszedł czas konfrontacji ludzkości z demonem, walki dobra ze złem. Każdy, kto nie będzie za Bogiem, automatycznie stanie po stronie demona, złego ducha. Kto się nie modli i nie czyni umartwień, ten dość szybko zostanie ogarnięty złym duchem i jego złowrogim działaniem.
Człowiek, który odstąpił od czynienia prawości, a nie zamierza stać po stronie Boga, chciałby pozostać neutralnym, to taki człowiek automatycznie staje po stronie demona i zaczyna realizować jego wolę, jego działanie. Nie istnieją strefy neutralne lub obojętne działania, zostaje bycie z Bogiem i wykonywanie Jego Świętej Woli, albo bycie ze złym duchem i czynienie tego, co on wymyśli.
Zapraszajcie Mnie i Moją Świętą, Kochaną Mamę, oraz waszych Aniołów do każdej waszej pracy, do każdej waszej czynności. Chcę dzielić z wami czas, wasz trud i wysiłek, waszą pracę, rodzinę, przyjemności, wasz wypoczynek, każdą czynność, każdą chwilę waszego życia i działania. Ze Mną będzie wam o wiele lżej, weselej, a nade wszystko będzie wam o wiele łatwiej. Zaproście Mnie do waszych dążeń, do waszych finansów i wszelkich przedsięwzięć, to naprawdę się wam bardzo opłaca.Kochane dzieci światłości ufajcie Mi i pozwólcie wkroczyć w wasze życie i w wasze działanie. Nie chcę dla was być balastem, lecz jedynie tym, kto wam pomaga i zachęca do tego, abyście wytrwały w czynieniu dobra i dobrych Bożych dzieł.
Unikajcie wkraczania na teren demona, bo każdy grzech, każda wasza wina wpycha was w szpony demona. Im więcej grzeszycie, tym mocniej chwyta was zły duch. Pragnę, aby każde z was było czystym, świętym, by każde z was pracowało usilnie, starało się nad rozwojem własnej świętości, nad rozwojem własnej pobożności.
Czym jest świętość? Świętość, to czynienie dobra, nie grzeszenie, to czynienie wszystkiego, co jest zgodne z Wolą i Myślą Bożą. Dlaczego należy wykonywać Wolę Bożą? Bóg wie wszystko zanim się wydarzy, jest Bogiem ze wszech miar kochającym i nie pozwoli nikomu was skrzywdzić. By tak było, człowiek powinien zdać się na tego, który jest miłością. Wykonując Wolę Boga, każdy człowiek czyni optymalnie najlepiej dla siebie i swojej duszy. Bóg chce tylko dobra każdego człowieka o wiele bardziej i mocniej, niż chce tego sam człowiek.
Kocham was niezmiernie o Moje słodkie maleństwa i z Miłością przytulam was do wnętrza Mojego zbolałego, Świętego Serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego. † Amen. †††
Kocham was niezmiernie o Moje dzieciny! Ufajcie Mi bezgranicznie, na tyle, na ile zdołacie! Jak bardzo Mnie jeszcze kochacie? Czy na tyle, aby posłuchać tego, co do was mówię? Ufajcie, nie lękajcie się mocy złego ducha, bo Ja jestem z wami! Pozwólcie Mi działać w waszych sercach! Zechciejcie usłuchać tego, co do was mówię, bo to, co czynię, zawsze wynika z ognia Mojej ku wam Miłości!!! Co mam jeszcze czynić, aby was zbawić, by pociągnąć mocniej i głębiej za sobą? Jednak mimo waszej bylejakości, krnąbrności, letniości mocno was kocham, a wy? 
                                                                                       Jezus.

Hieronim-
Kubiak
Nowy
Posty: 8
Post Odp: Orędzia z nieba na czasy ostateczne - WAŻNE!!!!
w: July 3, 2018, 06:46

16 czerwca 2018 r. godz. 7:21.
Bóg Ojciec.
               Jam Jest Który Jest, Bóg Ojciec, Pierwsza Osoba Trójcy Świętej. Ufaj i nie lękaj się Mnie o biedny człowiecze, zechciej Mnie kochać na tyle, na ile potrafisz, bo Ja cię kocham niezmiernie o Moje biedne stworzenie i pragnę dzielić się z tobą Moją Miłością. Większość ludzi obecnego czasu odwróciła się ode Mnie, krocząc szeroką autostradą demona.
                        Pragnę dzielić się z człowiekiem wszelkim dobrem, ale ten grzesząc, wybrał jedynie imitację dobra, jedynie jego drobny pozór. Złe duchy nie potrafią trwać w miłości, bo odwracając się ode Mnie, na stałe utraciły kontakt ze źródłem Miłości, z Bogiem.
                        Będąc odciętym od dobra, od źródła wszelkiej dobroci, upadłe Anioły podjęły postawę wynikającą z tegoż oddalenia, od Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a to sprawia, że natura ich staje się skrajnie zła, perfidna, złośliwa i przyjmuje do siebie wszystko to, co jest złe, gnuśne, kłamliwe, pełne nienawiści, jadu demonicznego itp.
                        Oddalenie od Stwórcy powoduje niemożliwość odczuwania miłości i radości, a duch który się potępił, nie jest już zdolny do jakiegokolwiek altruizmu, ani do jakiegokolwiek poświęcenia się. Idąc za złem, oddalając się od Boga, człowiek doznaje wszelkich daleko idących tego konsekwencji.
                        Złe duchy zawsze pełne są wszelkiej nienawiści, zawiści, piją ją jak wodę. Nie potrafią one kochać, współczuć, pomagać, nie są w stanie same nigdy upokorzyć się, poświęcić się, służyć innym w dobroci serca. Są mściwe na tyle, na ile zdołają innym zaszkodzić.
                   Chcę, abyście się nigdy nie wyrywali z Moich Rąk. Pragnę, aby każdy człowiek trwał dobrowolnie w uścisku Mojego miłosnego objęcia.  Niechaj wasze serca nie troszczą się ponad miarę o to co doczesne i ulotne. Zawsze przyjmujcie to wszystko, co Boża Opatrzność wam ofiaruje. Natura Moja jest samym Dobrem, Miłością, Cierpliwością i Wyrozumiałością, lecz także Bożą Sprawiedliwością. Każdy człowiek dopóki żyje, dokonuje swojego wyboru, niestety nie zawsze wybierając dla siebie to co dobre i święte. Pragnę każdemu człowiekowi dać szansę, dlatego korzystajcie z każdego źródła Łask Bożych, który został wam dany.
   Nie zapominajcie Mnie kochać i modlić się do Mojej Osoby. Chcę wam ofiarować krocie Łask Bożych. Żywy Płomień jakiś czas temu dostał z Nieba szereg modlitw i nowenn, zechciejcie korzystać z ich dobrodziejstwa, zwłaszcza z Nowenny do Mojej Osoby i Nowenny do Bożej Opatrzności.
Kochane dzieci światłości, miłe Mojemu, Świętemu Sercu, kocham was tak bardzo, lecz wy kroczycie za tym co podpowiada wam zły duch, demon. Chcę wam świadczyć samo dobro, chcę wam nieustannie błogosławić, lecz wy sami uniemożliwiacie Mi to, poprzez popełniany przez siebie grzech, przez wasze liczne nieprawości. Masowo przekracza człowiek każde prawie przykazanie, z upodobaniem czynicie grzechy główne, nawet czynicie to, co jest obrzydliwe w Moich Świętych Oczach.
                   Boża Sprawiedliwość nie pozwala, bym wam błogosławił z powodu licznych waszych grzechów. Najwięcej ze wszystkich ludzi na świecie grzeszą ci z Zachodu, a także Muzułmanie. Niebawem oczyszczę całą ludzkość, usunę z powierzchni Ziemi zdegenerowane pokolenie. Niewielu pokutuje, niewielu się umartwia, a 99,9% ludności świata ulega mamieniu i pokusom zwodziciela ludzkości.
                   Niewielu katolików zachowuje czystość wiary, większość kroczy drogami demona, popełniając liczne świętokradztwa na czele z przyjmowaniem Komunii Świętej w stanie grzechu śmiertelnego.
Pragnę, aby każdy człowiek, każdy katolik oddał się Trójcy Świętej w Niewolę poprzez Niepokalaną. Niech to uczyni każdy, kto to zrozumie i kto zdoła to uczynić. Chcę ofiarować wam krocie Łask Bożych, lecz ogranicza Mnie wasza wolna wola.
                   Jest wielka ilość osób krzywdzona przez inne osoby, które nie potrafią znaleźć nigdzie elementarnej Bożej Sprawiedliwości. Chcę, aby nikt z nich nigdy nie pomstował, nie złorzeczył, nie przeklinał, nigdy się nie mścił, lecz zawsze wszystko oddawał w Ręce Bożej Sprawiedliwości. Mówcie do Mnie, jak mówi się do dobrego Ojca. Nie wyszukujcie zbędnych formułek, pięknych wyszukanych słów, chcę, abyście do Mnie mówili wprost, od waszego serca, do Serca Mojego. Rozumiem was doskonale, o wszystkim dobrze wiem, zanim się wydarzy.
                   Wyraźcie swoją troskę, swoją obawę, oddajcie winowajcę, krzywdziciela w ręce Bożej Sprawiedliwości. Zapewniam was, szybko was wezmę w Moją obronę, uderzę z całą mocą w waszego prześladowcę, wymuszę na nim zaprzestanie działania niesprawiedliwego, a gdy trzeba, zakończę jego życie, oddając go w ręce Sprawiedliwego Sędziego. Chcę jednak, aby ten kto was prześladował, nie był potępiony na wieki, dlatego proszę was, módlcie się za waszych prześladowców, proście usilnie o ich nawrócenie się, o ich zbawienie wieczne.
                   Cenną jest w Moich Świętych Oczach, prośba, modlitwa osoby prześladowanej, za swojego prześladowcę. Miłość i troska osoby pokrzywdzonej będzie dla niej wynagrodzona, jak nie na ziemi, to na pewno w wieczności.
       Kocham was niezmiernie o Moje umiłowane stworzenia i z Miłością przytulam was dziś do wnętrza Mojego Miłosiernego Serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego. † Amen. †††
            Ufajcie Mi bezgranicznie, tak do końca! Czy potraficie? Kocham was o Moje stworzenia Miłością wielką i wieczną, czy zdajecie sobie z tego sprawę? Jak bardzo wy Mnie kochacie? Czy na tyle, aby posłuchać tego, o co was tak bardzo proszę? Pozwólcie Mi działać w was, ale i poprzez was do woli! Nie rańcie Bożego Serca waszymi grzechami, swoimi występkami, opamiętajcie się!!! Chcę wam pomóc i umocnić was, czy Mi na to pozwolicie? Ja mimo wszystko, pomimo waszej krnąbrności, bardzo mocno was kocham, bardzo miłuję!!!
                                                                                                                                              Bóg Ojciec.

Pogodny
Zaawansowany
Posty: 74
Post Odp: Orędzia z nieba na czasy ostateczne - WAŻNE!!!!
w: July 30, 2018, 11:21

Witaj Hieronimie.
Skąd bierzesz teksty, które zamieściłeś w czerwcu b.r.?

Strony: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Wesrja: 1.0.31; Strona wczytana w 0.072 sekund
 

Komentowanie zamknięte.