Dziękczynienie za czas formacji.

            Wdzięczność Panu Bogu przepełnia nasze serca, gdyż udało nam się przejść formację dla wspólnot „ŚLADAMI OJCA”. Formacja była zaproponowana wspólnotom do przeżycia w Roku Wiary, oraz z racji zbliżającej się 10 rocznicy odejścia do Ojca o. Józefa Kozłowskiego. Oparta, na najczęściej przez o. Józefa poruszanych tematach: Maryja, rozeznawanie duchowe, grzech, Duch Święty, ewangelizacja i Ojciec.

            Gdy zdecydowaliśmy sie całą Wspólnotą przejść formację było w nas wiele niepokoju czy wytrwamy. Rozpoczęliśmy w Adwencie trwaniem na modlitwie z Maryją, zawierzaliśmy Jej siebie, aby na nowo rodzić się do wiary i nowego życia w Duchu Świętym. Czas karnawału był czasem kiedy poszukiwaliśmy drogi rozeznawania duchowego. Wielki Post przyniósł rozważania o grzechu, szukanie prawdy o sobie samym, pytanie o pokorę i był odkrywaniem miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty. Następnie wraz ze Wspólnotami Archidiecezji przeżywaliśmy 10-tygodniowe seminarium, które zakończyło się modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego. Kolejnym tygodniom towarzyszyły rozważania o Duchu Świętym, jak przyjąć Jego dary, dać się poprowadzić i żyć nową jakością życia. Czas wakacji poświęciliśmy ewangelizacji, naszemu wezwaniu do dawania świadectwa, szukania odpowiedzi jak i kiedy mamy ewangelizować. Ostatnim etapem formacji było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o nasze relacje z Bogiem Ojcem.

Każdemu tygodniowi towarzyszył fragment Pisma Świętego, podpowiedź kierunku osobistej medytacji, oraz konferencja tematyczna z kazań  Ojca Józefa Kozłowskiego. Cotygodniowe spotkania były podsumowaniem przeżyć danego tygodnia, świadectwami i modlitwą o dary i łaski potrzebne do codziennego życia Słowem Bożym. Dziękujemy za naszego opiekuna Księdza Andrzeja, który był z nami i zawsze służył duszpasterską pomocą, naszą liderkę Janeczkę, która zawsze przygotowana do tematu służyła każdemu pomocą i radą, a szczególne podziękowania kierujemy do Księdza Proboszcza za życzliwość i miejsce do spotkań.

            Uwieńczeniem formacji było Forum Charyzmatyczne „OJCIEC”, na którym modlitwą, śpiewem i zasłuchaniem w treści konferencji dziękowaliśmy Panu Bogu za to, że jest naszym DOBRYM OJCEM, za ten niezwykły czas i ludzi, którzy pomysł wcielili w życie, przygotowali podręcznik i dokonali wyboru konferencji i tych, którzy podjęli trud przeżycia tej formacji. Konferencje pomogły nam w rozumieniu naszych relacji z ojcem ziemskim, duchownym, a przede wszystkim z Ojcem Niebieskim. Ukazały jak ważna w naszym życiu jest tożsamość dziecka Bożego, dziecka, które staje przed dobrym, kochającym Ojcem, uwielbia Go i oddaje Mu chwałę, dziecka, patrzącego w pełne ognia miłości oczy Ojca, dającego pełną wolność.

Ufamy, że czas formacji i Forum przyniesie obfite owoce w życiu każdego i każdej z naszej Wspólnoty, oraz tych których Pan Bóg stawia na drodze naszego codziennego życia.

Nadal spotykamy się w każdą środę po Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i zapraszamy każdego, kto chce pogłębić swoje życie modlitewne.

                                                                                                           Chwała Panu

Tekst: MARZANNA