ZMARTWYCHSTAŁ (1)

Wpisane 20 kwietnia 2017 Przez

ZMARTWYCHWSTAŁ

CHRYSTOFANIE – ewangeliczne spotkania ze Zmartwychwstałym

1. MARIA MAGDALENA        ( Z rozważań O. James’a Martin’a SJ)

Fragment Ewangelii św. Jana opowiadający o zmartwychwstaniu Jezusa zawiera jeden z najbardziej wzruszających obrazów. To obraz Marii Magdaleny, która nie rozpoznaje Jezusa. Maria sądzi, że rozmawia z ogrodnikiem. Z czego to mogło wynikać? Mogło […]

Więcej

MSZA ŚW. – ŚWIĘTA I BOSKA LITURGIA

Część 8

KOMUNIA ŚWIĘTA

 

OBRZĘD ŁAMANIA CHLEBA – Często my uczestniczący we Mszy św. nie zauważamy tej czynności i nie słyszymy słów celebransa, zajęci przekazywaniem sobie znaku pokoju. Kapłan łamie HOSTIĘ i jeden z kawałków zanurza w kielichu. Symbol ten ma bardzo […]

Więcej

MSZA ŚW.    – ŚWIĘTA I BOSKA LITURGIA

Część 7

MODLITWA PAŃSKA – OJCZE NASZ – bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Komunii św.

O. W. Jędrzejewski – Zostajemy wezwani do najwspanialszej modlitwy chrześcijan jaką jest OJCZE  NASZ. Mówi ona nam o postawie z jaką powinniśmy się zbliżyć do stołu Eucharystii. Zauważmy – […]

Więcej

MSZA ŚW.    – ŚWIĘTA I BOSKA LITURGIA

Część 6

TAJEMNICA WIARY

    Po przeistoczeniu kapłan ogłasza wiernym: „OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY”.

TAJEMNICA WIARY – czyli to nie problem, którego chwilowo nie mogę rozwiązać, to nie religijna zagadka – pisze O. W. Jędrzejewski. To tajemnica – nie można nad nią […]

Więcej

MSZA ŚW.    – ŚWIĘTA I BOSKA LITURGIA

Część 5

Modlitwy dziękczynne i eucharystyczne przed Przeistoczeniem

   Modlitwy te prowadzą nas do  centrum i szczytu celebracji, którą jest PRZEISTOCZENIE.

 Po wezwaniu kapłana „Pan z wami” (odpowiedź „I z duchem Twoim”) oraz „W górę serca” („Wznosimy je do Pana”) […]

Więcej