ZMARTWYCHWSTAŁ – ZAPROSZENIE

Wpisane 22 kwietnia 2017 Przez

Serdecznie zapraszamy do czytania w zakładce BIBLIOTEKA nowego cyklu rozważań pod tytułem „ZMARTWYCHWSTAŁ”. Teksty te dotyczą ewangelicznych spotkań ze Zmartwychwstałym Jezusem i noszą nazwę CHRYSTOFANIE.

Więcej

ZMARTWYCHSTAŁ (1)

Wpisane 20 kwietnia 2017 Przez

ZMARTWYCHWSTAŁ

CHRYSTOFANIE – ewangeliczne spotkania ze Zmartwychwstałym

1. MARIA MAGDALENA        ( Z rozważań O. James’a Martin’a SJ)

Fragment Ewangelii św. Jana opowiadający o zmartwychwstaniu Jezusa zawiera jeden z najbardziej wzruszających obrazów. To obraz Marii Magdaleny, która nie rozpoznaje Jezusa. Maria sądzi, że rozmawia z ogrodnikiem. Z czego to mogło wynikać? Mogło […]

Więcej

MSZA ŚW. – ŚWIĘTA I BOSKA LITURGIA

Część 8

KOMUNIA ŚWIĘTA

 

OBRZĘD ŁAMANIA CHLEBA – Często my uczestniczący we Mszy św. nie zauważamy tej czynności i nie słyszymy słów celebransa, zajęci przekazywaniem sobie znaku pokoju. Kapłan łamie HOSTIĘ i jeden z kawałków zanurza w kielichu. Symbol ten ma bardzo […]

Więcej

MSZA ŚW.    – ŚWIĘTA I BOSKA LITURGIA

Część 7

MODLITWA PAŃSKA – OJCZE NASZ – bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Komunii św.

O. W. Jędrzejewski – Zostajemy wezwani do najwspanialszej modlitwy chrześcijan jaką jest OJCZE  NASZ. Mówi ona nam o postawie z jaką powinniśmy się zbliżyć do stołu Eucharystii. Zauważmy – […]

Więcej

MSZA ŚW.    – ŚWIĘTA I BOSKA LITURGIA

Część 6

TAJEMNICA WIARY

    Po przeistoczeniu kapłan ogłasza wiernym: „OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY”.

TAJEMNICA WIARY – czyli to nie problem, którego chwilowo nie mogę rozwiązać, to nie religijna zagadka – pisze O. W. Jędrzejewski. To tajemnica – nie można nad nią […]

Więcej