Monitoring kościoła już działa

We wcześniejszym wpisie informowaliśmy o rozpoczętych pracach związanych z instalacją monitoringu terenu naszej Świątyni. Prace te zostały ukończone i już monitoring działa. Ma to zapobiec aktom wandalizmu jakie miały miejsce …

Monitoring naszej Świątyni

Trwają prace związane z montażem systemu monitoringu terenu naszej świątyni. Ekipa remontowa robi przewierty, kładzie kable. Monitoringiem objęty będzie teren wokół kościoła wraz z parkingiem. Już niedługo każdy akt wandalizmu …

Wymiana okna fasadowego kościoła

Trwają prace remontowe przy wymianie okna fasadowego w górnym kościele. To duże okno o powierzchni całkowitej przekraczającej 40 m kwadratowych. Wymiana jest niezbędna w celu doszczelnienia kościoła  i poprawy ogólnego …

Remont pomieszczeń pod schodami

Mało kto wie, wchodząc do kościoła, że pod schodami znajdują się dwa pomieszczenia. Przez wiele lat było tu składowisko rzeczy mnie lub bardziej potrzebnych. Dodatkowo fatalny stan schodów przed remontem …

Meble na świetlicy

Informacje o tym, że w dolnym kościele powstaje świetlica dla dzieci, przekazywaliśmy już wcześniej. Teraz odkrywamy kolejną kartę. W pomieszczeniach świetlicy  pojawiły się meble i ławki. Na ścianie zamontowany został …

Remont na plebanii

Trwają prace remontowe na korytarzu i klatce schodowej plebanii. Uciążliwe dla mieszkańców, ale niezbędne prace remontowe przywrócą estetyczny wygląd od lat nie remontowanej plebanii. Tekst i foto: MARKADA

Remont pomieszczeń dolnego kościoła

Zakończyły się prace związane z remontem pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę dla dzieci. Przy okazji tych prac został odnowiony główny korytarz dolnego kościoła i toaleta. Pomieszczenie przeznaczone na świetlice dla dzieci …

Nowy wygląd prezbiterium

Do wyglądu prezbiterium w naszej świątyni przyzwyczailiśmy się, ale… No właśnie. Na prezbiterium ruszyły prace związane z modernizacją i wymianą mebli. Został zburzony murek tuż przed tabernakulum, pozostała po nim …