Pasterka 2011

Jak tradycja nasza każe o północy, świątynia nasza wypełniła się wiernymi, którzy przyszli powitać nowo narodzonego Zbawiciela. Tym liczniej przybyli wierni do świątyni, gdyż zapowiadana była żywa szopka w postaciach …