Pomoc żywnościowa przed Świętami

Trwa gorączkowa krzątanina przy wydawaniu paczek żywnościowych dla potrzebujących parafian. Pustoszeje magazyn parafialnej Grupy Caritas a zebrane wcześniej produkty żywnościowe trafiają do potrzebujących. Wolontariusze wraz z opiekunem grupy, ks. Łukaszem, …

Jałmużna wielkopostna 2013

W 65 sklepach na terenie archidiecezji łódzkiej prowadzona będzie 8-9 marca zbiórka żywności w ramach IV Zbiórki Żywności Caritas w Polsce. Artykuły spożywcze z długim terminem przydatności zostaną przekazane najuboższym …

Mikołaj w naszej Parafii

Można śmiało rzec, że Święty Mikołaj to nasz dobry znajomy i często zagląda do nas. Czwartek i piątek były dniami odwiedzin Świętego Mikołaja. Przybył specjalnie dla dzieci wytypowanych w akcji: …

Grupa Caritas – działa!

W pomieszczeniach obok kościoła znalazła miejsce Grupa Caritas, działająca już od jakiegoś czasu w naszej parafii. To grupa zapaleńców, którzy po przez własną pracę, własne pomysły i ogromne chęci do …

O nas…

Grupa Caritas, powstała przy naszej parafii, jako odpowiedź ludzi chcących działać na rzecz potrzebujących jako wolontariusze. Skupia zapaleńców, którzy własny wolny czas poświęcają na działania dla drugiego człowieka. Opiekunem grupy …