BIBLIOTEKA NA DZIEŃ ZADUSZNY

„Każdemu daj śmierć jego własną. Panie.
Daj umieranie, co wynika z życia,
gdzie miał swą miłość, cel i biedowanie.
Myśmy łupina tylko i listowie.
A wielka śmierć, którą ma każdy w sobie,
to jest ów owoc, o który zabiega
wszelki byt.”

Rilke (przełożył Mieczysław Jastrun)