Grupa Modlitewna

Słowo Pana

w przeddzień Paschy Baranka

zapraszado wspólnego przeżyciadziękczynno-błagalnej

Adoracji Najświętszego Sakramentu

w intencjinaszych kapłanów

oraz o nowe powołania

do życia konsekrowanego

 

która odbędzie się w środę

12 kwietnia br.

po Mszy św. wieczornej.

 

Podczas adoracji zostanie

odmówiony różaniec bolesny

 

Komentowanie zamknięte.