Akcja realizowana dzięki Poczcie Polskiej, która powołując akcję „Paczka na Ukrainę” umożliwia bezpłatne przesyłanie paczek na Ukrainę do końca marca br.

W latach 80-tych polskie rodziny otrzymywały wsparcie w postaci paczek. Otrzymywaliśmy pomoc z Niemiec, Francji, Szwecji, Holandii… Dziś w potrzebie są ukraińskie rodziny zagrożone kryzysem ekonomicznym, czasem poszkodowane, niepewne jutra. Caritas Spes na Ukrainie przygotuje listę kilku tysięcy kontaktów do rodzin potrzebujących wsparcia bądź poszkodowanych w ostatnich wydarzeniach. Są to rodziny zarówno katolickie, grekokatolickie jak i prawosławne.

W akcję angażują się Caritas diecezjalne w Polsce. Dzięki nim kontakty do osób potrzebujących z parafii ukraińskich trafią do parafii polskich. Wierni przygotują paczki i wyślą je pod wskazany adres. W akcji będzie również mógł wziąć udział każdy, kto na adres pomocukrainie@caritas.pl wyśle mail zgłaszający chęć uczestnictwa w akcji. W mailu zwrotnym poprosimy o deklarację udzielenia pomocy oraz odeślemy informacje dotyczące przygotowania paczki oraz podamy kontakt na Ukrainie.

Ze względu na ochronę danych osobowych, nie możemy przekazać bezpośredniego adresu rodziny ukraińskiej. Przekazujemy jedynie jej numer identyfikacyjny, dzięki któremu paczka trafi do adresata. Do numeru dołączamy krótki opis rodziny, jaki otrzymaliśmy ze strony ukraińskiej.

Podajemy   instrukcję   pomocną   przy   przygotowaniu   paczki.

 1. Paczkę można wysłać bezpłatnie do końca marca br.
 1. Prosimy, jeśli to możliwe, o załączenie listu do rodziny, by nawiązać kontakt osobisty (można pisać po polsku).
 1. Paczkę do 20 kg może wysłać każda osoba fizyczna.
 1. Jedna osoba fizyczna może wysłać tylko jedną paczkę.
 1. Wartość rzeczowa paczki nie może przekraczać 300 euro.
 1. Zawartość paczki może stanowić:
  • żywność opakowana fabrycznie do 10 kg z wyłączeniem produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego (w tym puszek mięsnych)
  • odzież nowa
  • dodatkowa informacja na stronie Poczty Polskiej str. 40

 1. Na paczce należy umieścić oprócz nazwiska proboszcza i adresu parafii ukraińskiej napisy:
 • numer identyfikacyjny rodziny otrzymany w informacji od Caritas,
 • napis „DLA UKRAINY”,
 • napis „RODZINA RODZINIE”.
 1. Adresatem musi być osoba fizyczna (będzie to proboszcz parafii na Ukrainie, którego adres podajemy w e-mailu).
 1. Paczki mogą być nadawane jedynie w punktach Poczty Polskiej.
 1. Paczki nie mogą być nadawane jako priorytetowe oraz jako paczki z zadeklarowaną wartością.

     Nr rodziny               Opis rodzin

63                                  samotna emerytka

64                                 samotna osoba w starszym wieku

65                                 uczestnik majdanu

66                                  studentka

67                                  na wychowaniu ma troje małych dzieci

68                                 osoby w podeszłym wieku

69                                 trudna sytuacja materialna rodziny

70                                osoba po wylewie

71                                wielodzietna rodzina

72                                ciężko chora

73                               samotna osoba w starszym wieku

 


 

Komentowanie zamknięte.

Rycerze Kolumba

Error: Feed has a error or is not valid