Akt zawierzenia osób starszych, samotnych i chorych

Podczas wtorkowego czuwania modlitewnego pod przewodnictwem Koła Żywej Róży w naszej parafii, miał miejsce akt zawierzenia Matce Bożej z Guadalupe osób starszych, samotnych i chorych.

 

Poświęcamy się Tobie

Zdrowaś Maryjo!

Pozdrawiamy Cię wraz z aniołem: Łaskiś pełna.

Pan jest z Tobą.

Pozdrawiamy Cię wraz z Elżbietą: Błogosławiona jesteś

Między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona!

Szczęśliwa jesteś, bowiem uwierzyłaś w obietnice Boże!

Pozdrawiamy Cię słowami Ewangelii: Błogosławiona jesteś,

Któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od

 Pana!

Tyś jest pełna łaski

Wysławiamy Cię , umiłowana córko Ojca.

Wysławiamy Cię , Matko Boskiego Słowa.

Wielbimy Cię , przybytku Ducha Świętego.

Wzywamy Cię , Matko i pierwowzorze całego Kościoła.

Kontemplujemy Cię, wizerunku spełnionych nadziei całej ludzkości.

Pan jest z Tobą

Tyś jest Panną , której zwiastowano,

Tyś jest “Tak” całej ludzkości wobec tajemnicy zbawienia.

Tyś jest córką Syjonu i Arką nowego Przymierza w tajemnicy

nawiedzenia.

Tyś jest Matką Jezusa zrodzonego w Betlejem, którego

pokazałaś prostym pasterzom i mędrcom ze Wschodu.

Tyś jest Matką , która ofiarowuje w świątyni swego Syna,

Idzie z Nim do Egiptu, prowadzi Go do Nazaretu.

Tyś Dziewicą dróg Jezusowych, życia ukrytego i cudu

w Kanie.

Tyś Matką Bolejącą na wzgórzu Kalwariii panną weselącą

się w dniu Zmartwychwstania.

Tyś Matką uczniów Jezusa w oczekiwaniu i radości

Pięćdziesiątnicy.

Błogosławionaś…

Boś uwierzyła w Słowo Pana,

Bo zaufałaś jego obietnicom

Bo byłaś doskonała w miłości.

Za troskliwą miłość wobec Elżbiety,

Za matczyną dobroć w Betlejem,

Za siłę w czasie prześladowań,

Za wytrwałość w szukaniu Jezusa w świątyni,

Za skromne życie , jakie wiodłaś w Nazarecie,

Za wstawiennictwo w Kanie,

Za matczyną obecność u stóp Krzyża,

Za wierność nadziei na Zmartwychwstanie,

Za gorliwą modlitwę w czas Pięćdziesiątnicy.

Błogosławionaś za Twoje pełne chwały Wniebowzięcie,

Za matczyną pieczę nad Kościołem,

Za ciągłe orędownictwo za całą ludzkością.

Święta Maryjo, Matko Boża !

Pragniemy oddać się Tobie.

Albowiem Tyś jest Matką Boga i naszą Matką.

Albowiem Syn Twój Jezus wszystkich nas powierzył Tobie.

Módl się za nami grzesznymi!

Matko Kościoła, uciekamy się pod Twoją opiekę i od Ciebie

chcemy czerpać natchnienie.

Zawierzamy Tobie osoby starsze i samotne,

często chore, zmagające się z trudami codziennego życia.

Otocz je swoją opieką , bądź im pociechą w trudnych chwilach.

Matko Boża, przedstaw Swojemu Synowi te osoby,

ich sytuacje życiowe,

 by dotykał je Swoim  Miłosierdziem,

by napełniał  je Swoją Miłością. Amen

 

Tekst na podstawie materiałów koła Żywej Róży: MARKADA