Jeszcze jeden dzisiejszy diakon z Łodzi

Dzis w Krakowie przyjal święcenia diakonatu aleksander Mastslerz pochodzący z parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi alumn Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjanskiego. Jego rodzice angarzuja się w życie parafii: ojciec jest rycerzem Kolumba a mamanalezydp wspólnoty Marsna tha. Dwaj jego bracia są również prezbiterium w Zzgromadzrniu Salezjanskim. Nowemu diakonów gratulujemy.

 

 

 

 

 

 

Tekst i foto: Ks. Proboszcz